پایگاه خبری شاهرود اطـلاع رسـانی به هنـگام، دقیـق، شفـاف و هماهنگ، بهترین و بسترسازترین اهرم برای آمـاده كردن افـكار عمـومـی و فرهنگ سازی است. بر این اسـاس و بـه مـنـظـور اطـلاع رسـانـی، پایگاه خبری شاهرود را ایجاد کردیم. پایگاه نوپای خبری شاهرود، دست همكاری و هـمـراهی بـه سـوی هـمـه دسـت انـدركاران رسانه های خبری و اندیشه پردازان دراز كرده و خــود را نـیـازمـنـد بـهـره گـیـری از نـظــــرات و تجربیات شما می داند. استفاده از مطالب و تصاویر وبلاگ با ذکر منبع بلامانع میباشد . http://shahvarnews.mihanblog.com 2020-02-23T01:42:15+01:00 text/html 2014-07-09T23:55:11+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار دیدار مجمع رشد و آبادانی با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود جناب آقای هاشمی http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1241 <h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></span></h3><h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">این دیدار دوشنبه مورخ ۱۶ تیر ماه به مدت&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(178, 34, 34);">یک ساعت و سی دقیقه</span>&nbsp;در دفتر فرماندار محترم صورت پذیرفت. در این دیدار&nbsp;که&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(178, 34, 34);"><span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">۱۹</span></span>&nbsp;&nbsp;نفر از اعضای اصلی مجمع رشد و آبادانی و هیئت موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود حضور داشتند، ابتدا اعضای مجمع و هیئت موسس شرکت توسعه و عمران به بیان نقطه نظرات خود نسبت به انتصاب و ورود جناب آقای هاشمی به عنوان معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود پرداختند<span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">.</span></font></span></h3><div style="text-align: center;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="20" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.shahroodmarva.com/wp-content/uploads/2014/07/10-166x250.jpg" alt=""></b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; text-align: justify;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="times new roman, times, serif">ابتدا&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(178, 34, 34);">حاج عباسعلی غلامی</span>&nbsp;بعد از عرض خیر مقدم و تبریک مسئولیت به آقای هاشمی چند دقیقه ای پیرامون فلسفه و رسالت مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود و شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود سخنانی را ارائه نموده سپس به معرفی اعضا حاضر در جلسه پرداختند. ایشان سپس به جناب آقای هاشمی فرمودند: ما به عنوان جمعی از نخبگان و موثرین شاهرودی از انتخاب یک نیروی غیر بومی به عنوان فرماندار شاهرود&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(178, 34, 34);">قلبا راضی و خشنود نیستیم</span>&nbsp;زیرا اعتقاد داریم اکثر عقب ماندگی شهرستان شاهرود از مسیر رشد و توسعه همین انتخاب مدیران غیر بومی بعد از انقلاب بوده است. اما در حال حاضر شما&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(178, 34, 34);">فرماندار این شهرستان هستید و ما فرمانبردار شما</span>&nbsp;و از اینکه در کارنامه کاری شما دو بار عنوان&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(178, 34, 34);">فرماندار نمونه کشوری</span>&nbsp;درج شده است احساس غرور می‌کنیم<span dir="LTR" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">.</span></font></span></h3></span></span></div> text/html 2014-07-02T07:22:03+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار عباسعلی غلامی در وب نوشته هایش نوشت : خبری خوش و شیرین http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1240 <div><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);"><br></span></div> <span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);">اطلاع حاصل شد شهرداری شاهرود در مزایده املاک البرز شرقی برنده گردیده است. بنده این اتفاق بزرگ</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);">،</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);">که خیر و</span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(240, 242, 244);"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(240, 242, 244);"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; background-color: rgb(240, 242, 244);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);">برکتش متوجه ی همه ی مردم خوب شهرستان شاهرود خواهد بود را به همه ی همشهریان خوبم تبریک عرض می نمایم و به همه کسانی که در حفظ و ماندگاری این سرمایه ی بزرگ در شهرستان، تلاش و مساعدت نموده اند عرض خسته نباشید دارم.</span><div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="B Koodak" size="3"><span style="line-height: 24px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);"><img hspace="0" border="20" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upcity.ir/images2/19775029417429904668.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak'; background-color: rgb(240, 242, 244);">امام جمعه ی محترم شاهرود، نماینده محترم، فرماندار، شورای شهر، شهردار و مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود که با اطلاع رسانی بموقع و&nbsp; پیگیری مجدانه با برگزاری جلسات با&nbsp; امام جمعه ی محترم و فرماندار محترم و نامه نگاری با مسئولین عالی رتبه و متولیان شهرستان و استان در این اتفاق میمون و مبارک نقش بسزائی داشته اند.</span></div> </div> text/html 2014-07-02T06:33:58+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار شیرینی ماندگاری املاک البرز شرقی گوارای وجودمان http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1239 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Compset&quot;">خرسندیم به اطلاعتان برسانیم به همت مسئولین و مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود ، املاک البرز شرقی در شهرمان ماندگار شد. این املاک که قرار بود با واگذاری از طریق مزایده، از لیست دارایی های اندک شاهرود خط بخورد، با تیزهوشی مجمع رشد و آبادانی و هشدار مدیران مجمع به مسئولین با به شور نشستن، و پس از ان خطبه های امام جمعه و پیگیری های شهرداری و جناب دکتر جلالی، با برنده شدن شهرداری در مزایده، خوشبختانه ماندگار شد.&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="5" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uploadlove.com/uploads/140428446208121.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Compset&quot;">دورادور خدا قوت عرض میکنیم به تمام مسئولین شهرستانی و مجمع رشد و ابادانی و آرزومند آنیم که با حفظ اتحادی که مجمع استارتش را بعد از سالها زده است ، روز به روز شاهد اخبار شیرین و امیدوار کننده در شهرمان باشیم.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Compset&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2014-06-19T06:32:16+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار پیگیری مجدانه مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود جهت نجات املاک البرز شرقی (ذوب آهن) شاهرود http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1238 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="20" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.shahroodmarva.com/wp-content/uploads/2013/08/pos-42.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">هفته قبل طی جلسه ای که اعضای مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود به عنوان نخبگان شاهرودی و اعضای هیئت موسس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود با امام جمعه محترم شهر شاهرود&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">حجت الا سلام و مسلمین ترابی</span>&nbsp;داشتند اهمیت و فوریت موضوع جلوگیری از انجام مزایده فروش املاک البرز شرقی شهرستان شاهرود با ایشان مطرح نمودند و بعد از بحث بررسی مقرر شد ایشان در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ اهمیت موضوع و خواست مردم شاهرود را به گوش مسئولین شهرستانی و کشوری برساندد که این مهم به وسیله ایشان انجام گرفت. اما متاسفانه چند روز بعد در سایت سازمان خصوصی سازی اعلامیه تاریخ انجام مزایده املاک البرز شرقی درج شد. به محض اطلاع مجمع از این اعلامیه جلساتی پیرامون بررسی چگونگی متوقف نمودن این مزایده به صورت فوری تشکیل شد و سرانجام<br></font></h2><h2 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ظهر روز سه شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ بعد از جلسات متعدد و فوری مجمع رشد و آبادانی تصمیم بر این شد تا به صورت کاملا سر زده و بدون هماهنگی، جمعی از اعضای اصلی مجمع به دیدار<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;معاون محترم استاندار و فرماندار محترم شهرستان شاهرود جناب آقای مهندس بندر آبادی</span>&nbsp;رفته تا شاید بتوان جلوی این واقعه شوم گرفته شود.</font></h2></div> text/html 2014-06-19T06:27:59+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار متن نامه مجمع رشد و آبادنی شهرستان شاهرود به جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1237 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-06/91300962134694382893.jpg" border="0" alt="آپلود عكس رایگان و دائمی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><span lang="AR-SA">جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم محبوب جمهوری اسلامی ایران</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><span lang="AR-SA">سلام علیکم</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><span lang="AR-SA">احتراما ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سالگرد انتخاب با شکوه حضرتعالی، به استحضار می رساند شهرستان شاهرود در شرق استان سمنان با جمعیتی بیش از دویست هزار نفر از جمله مناطق کم برخوردار وتوسعه نیافته ای می باشد که سالیان مدیدی در تب بیکاری بدلیل عدم استقرار صنایع مادر و تولیدی می سوزد و همه مسئولین از جمله نماینده عالی دولت، جناب استاندار محترم بدین امر کاملا واقف اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><span lang="AR-SA">بخش خصوصی و صنایع موجود اکثرا نیمه فعال و غیر کارآمد و میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن منفی و غالب پروژه ها، نیمه تمام، رها گردیده است و موجب فقر اقتصادی که زمینه ساز تمامی مشکلات و معضلات فرهنگی ،اجتماعی و …می باشد گردیده است</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><span lang="AR-SA">علی ایحال با توجه به آنچه در بالا مختصرا بیان شد، در راستای خصوصی سازی و اصل </span><span lang="FA">۴۴</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">قانون اساسی مهمترین اتفاق تاریخ این شهرستان در شرف وقوع می باشد وآن هم واگذاری برخی املاک دولتی به بخش خصوصی بوده که در صورت مدیریت صحیح آن خواهد توانست به عنوان فرصتی برای مردم شریف شهرستان باشد و در غیر این صورت به تهدیدی در مقابل آن تبدیل خواهد گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-06-19T06:17:17+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار پذیره نویسی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود آغاز شد http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1236 <h3 style="border: 0px; margin: 20px 0px 5px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: none; font-weight: normal; text-shadow: none; line-height: 23.799999237060547px; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#330033">انقلاب صنعتی در راه است</font></strong></span></h3><div><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#330033"><br></font></strong></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.upload7.ir/imgs/2014-06/25456758386200757121.jpg" border="0" alt="آپلود عكس رایگان و دائمی">" alt="" /&gt;</div> text/html 2014-05-11T20:53:58+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار قابل توجه مسئولینی که گفتند سمنان خورد http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1235 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="12" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.ihoosh.ir/images/Article/2014/01/20/article04241.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">قابل توجه مسئولینی که هروقت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Badr&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: نانم کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: آبم کو؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: شغلم کو؟ گفتند: سمنان خورد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: خیابانم کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: مدرسه ام کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: دانشگاهم کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: بیمارستانم کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: شهربازیم کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">گفتم: کارخانه ام کو؟ گفتند: سمنان خورد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Badr&quot;">&nbsp;</span></b></p> <b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Badr&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">تسلیت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تسلیت</span></b></div> text/html 2014-05-01T17:54:36+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار زندگی نامه حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ رضا بسطامی «دایی رضا ، محبوب دلها» http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1234 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-4.5pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">سالها پیش نسبت به تدوین زندگی نامه عارف دلسوخته، حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا بسطامی « دایی رضا » اقدام کرده بودم اما به دلائلی از انتشار آن خودداری شد. اکنون بهتر دیدم که آن را منتشر نمایم تا دوستداران و مشتاقان؛ این عارف&nbsp; دلسوخه و دل کنده از نام و جاه را ،بهتر بشناسند .شایان ذکر است آنچه که تحت عنوان زندگی نامه ایشان می آید&nbsp; صرفا برداشت های شخصی نگارنده میغان نامه و استفاد از برخی از بزرگان و اهالی محترم میغان است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">سائلی را گفت آن پیر کهن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چند از مردان حق گویی سخن<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">گفت خوش آید زبان را بر دوام&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;تا بگوید حرف ایشان را مدام<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">گر نیم زیشان از ایشان گفته ام&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خوشدلم کاین قصه از جان گفته ام<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-right: -13.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">گر ندارم از شکر جز نام بهر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;این بسی بهتر که اندر کام زهر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-right: -4.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><img hspace="0" border="15" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uinc.comxa.com/up/f3aebc649f9e.jpg" alt=""></span></span></p></div> text/html 2014-05-01T08:11:21+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار احداث 30 ایستگاه توزیع برق در بسطام http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1232 <div style="text-align: right;"><span style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مدیر امور برق بسطام از احداث 30 ایستگاه هوایی توزیع برق به ظرفیت یک هزار و 875 کیلو ولت آمپر خبر داد.&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(239, 247, 247);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="15" align="absmiddle" vspace="0" src="http://niua.site50.net/up/102a326d5f7c.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;جمال فرخ‌زاده ، با بیان این‌که 12 هزار و 855 متر خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف در منطقه بسطام&nbsp;دایر شده است، اظهار داشت: طرح اصلاح 8 هزار و 570 متر شبکه توزیع برق نیز اجرایی شده است.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(239, 247, 247);"><br></span></div> text/html 2014-04-29T21:32:40+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار پاسخ عباسعلی غلامی، مرد اول شهرستان به توهمات ساخته ی ذهن ایمانی http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1230 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(43, 70, 99); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(240, 242, 244);"><a href="http://abbasali-gholami.mihanblog.com/post/331" style="text-decoration: none; color: rgb(43, 70, 99);">ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم</a></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(240, 242, 244); margin-right: 4.5pt; text-align: justify; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak';">در این شماره ی هفته نامه ظفر جناب سر دبیر محترم مطلبی تحت عنوان واکاوی یک پدیده مذموم آورده و با سر هم کردن مواردی&nbsp; تلاش نموده اند با غوغا سالاری ماموریت محوله، از سوی&nbsp; مدیر دفتر شخصی را ، که به نوعی نمک گیرش می باشد به نحو احسن&nbsp; دنبال نماید.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(240, 242, 244); margin-right: 4.5pt; text-align: justify; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: 'B Koodak';">&nbsp;<span style="color: red;">هر چند بلند ترین فریاد در برابر آنانی که آخرت خویش را به بهانه ای می فروشند سکوت است</span>. اما خدمت جناب آقای ایمانی عارض شوم که با اجازه ی حضرتش به جهت متهم نشدن به سرقت&nbsp; ادبی و کپی برداری، عنوان مطلبم را سرفصل سایت&nbsp; حضرات انتخاب&nbsp; و ذیلا&nbsp; تنها جهت تنویر افکار عمومی به موارد ی چند اشاره می کنم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 24px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(240, 242, 244); margin-right: 4.5pt; line-height: 16px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="15" align="absmiddle" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-04/17412449300425484926.jpg" alt=""></p></div> text/html 2014-04-29T18:03:53+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار همایش تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1229 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="15" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.shahroodmarva.com/wp-content/uploads/2013/08/pos-42.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.799999237060547px; text-align: right;">همایش به همت اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود چهارشنبه مورخ ۳/۰۲/۱۳۹۳ در سالن اجتماعات فنی و حرفه ای برادران با حضور بزرگان و موثرین شهرستان از جمله ، مدیر کل اداره تعاون کار و امور اجتماعی استان سمنان، روسای ادارات مختلف تنی چند از اعضای محترم شورای شهر شاهرود، امام جمعه محترم شهر بسطام حجت الاسلام والمسلمین رضوی، اصحاب رسانه، هیئت موسس شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان شاهرود و اعضای اصلی مجمع رشد و آبادانی و … برگزار شد. اهم مطالب مطروحه به شرح زیر می باشد.</p><h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">مهندس امیر حسینی</span><br></h3><h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">ریاست محترم اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود</span><br></h3><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.799999237060547px; text-align: right;">ابتدا ضمن عرض خیر مقدم از حضور موثرین و حضار همچنین تشکر از ریاست محترم فنی و حرفه ای شهرستان شاهرود جناب آقای مهندس جندقی، به اهمیت تعاون و کار تعاونی در شریعت اسلام و قانون اساسی کشور اشاره نمودند. &nbsp;</p><h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">حجت الاسلام و المسلمین رضوی</span><br></h3><h3 dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: rgb(102, 102, 102); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 0px; font-size: 16px; text-align: right;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">امام جمعه محترم شهر بسطام</span><br></h3><p dir="RTL" style="border: 0px; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.799999237060547px; text-align: right;">ایشان اصل تعاون و کار نعاونی در جامعه را یک حرکت فرهنگی دانستند و اشاراتی به اهمیت دادن ائمه معصومین به نهادینه شدن کار تعاون در بطن جامعه داشتند. طبق فرمایش امیر المومنین علی (ع) مردم خود باید کار تعاونی را از اجتماع طلب کنند و این امر را نشان دهنده ایمان و امانتداری ایشان است. ایشان در حدیث دیگری از امیر المومنین (ع) فرمودند مردم و ایمانشان را به دو چیز مهک می کنیم اول اهمیت به وقت نمازشان و دوم داشتن روحیه تعاون در جامعه و به فکر دیگران بودن.</p></div> text/html 2014-04-29T06:55:54+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار تنها به قاضی رفته ، خوشحال برمی‌گرده http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1228 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="15" align="absmiddle" vspace="0" src="http://scie.webatu.com/up/442d33fa0683.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">هدف از نگارش این مطلب ابزار تاسف از رفتار به&nbsp; شدت مگس گونه ی&nbsp; افرادی است که بنا به دلایلی واضح و مبرهن ، به دنبال جلوس بر کوچکترین نکته و نقطه ی چرکینی اند که ابتدا از آن کامل تغذیه شوند و سپس شیرینی اش را جذب نموده و در شیرین کاری هایشان برای اربابانی که نخ دهنده ی اصلی محسوب میشوند ، سنگ تمام گذارند &nbsp;و نیک میدانیم که مگس خود چیزی نیست اما دل را کثیف میکند .<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">ابتدا جناب ایمانی عارض شوم خدمت شما سرور خوش سخن و به بیانی روده دراز ( شرمنده ولی در مثل جای مناقشه نیست ) ، با نگاهی اجمالی به مطالب سایت پارسیای قومس&nbsp; و بررسی آرشیو ماهانه ی آن ، تفاوت رنگ حضور&nbsp; در تارنمایی که ظاهرا مدیر ارشد آنید جیغ میزند ، تعداد مطالب قبل از انتخابات شورا و تعداد مطالب پس از آن ، کمی دقیق تر میشویم ، چه میبینیم ؟ نقد ؟ انتقاد ؟ تحقیر ؟ زیر سوال بردن ؟ نسبت دادن این به آن ؟ بانگ آقای شهردار آقای شهردار&nbsp; سر دادن ؟</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">نقدهای فراوان &nbsp;بر عملکرد شهرداری ؟ و&nbsp; ... تا الاماشاالله<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">ایمانی جان یک سوال ؟ چرا قبل انتخابات شورا سایتت این همه اکتیو بودن را به خود دید ؟ چرا به یکباره پس از شکست جانانه ات فعالیت رو به نزول گذارد ؟ راستی این همه نقد چرا ؟ سوادش را داری راهکار ارائه دهی ؟ بلدی دوشادوش مسئولین برای پیشرفت قدم برداری ؟ اصلا بازیت میدهند ؟&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2014-04-28T22:41:11+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار تلنگری به وکیل مردم شاهرود و میامی !!! آقای دکتر جلالی : رای مردم امانت است http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1225 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Persian-Al-Kharashi 52&quot;; mso-bidi-language:FA">ن و القلم و ما یسطرون : قسم به ن و قلم هایی که برای حریت و رفاه خلق مینویسد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="12" align="absmiddle" vspace="0" src="http://ieca.net63.net/up/20bb95ab626d.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Persian-Al-Kharashi 52&quot;; mso-bidi-language:FA">مطلب بسیار جالبی در هفته نامه شاهرود پیام شماره 166 مورخ یکشنبه 15 دیماه 1392به قلم آقای محمد رضاییان که گویا از اعضای محترم تحریریه آن هفته نامه و مشاور مطبوعاتی آقای دکتر جلالی است خواندم ، خوشحال از اینکه هستند افرادی که میخواهند اساس و بنیان ضئامت و نمایندگی را نهادینه و استوار و پابرجا کنند . آقای رضاییان ، مطالبی را در خصوص حمایت&nbsp; و پشتیبانی از آقای جلالی نماینده چهار دوره گذشته این شهر مرقوم فرموده و مردم را دعوت به همکاری و استعانت با ایشان نموده بودید اما به این نیندیشید که مردم شاهرود در نهایت صداقت و یکرنگی چهار دوره که تا اخر این دوره شانزده سال میشود با اعتماد کامل ایشان را حمایت کرده و رایشان را به امانت به او دادند ، حال از جنابعالی میپرسم شما بفرمایید ما حصل نزدیک به شانزده سال اعتماد چه نتیجه ای عاید مردم شد ؟ جز وعده هایی چون انتقال آب قطری برای شرب یا آوردن اب دریای خزر و یا کشیدن جاده ی علی آباد به گرگان ،و یا استان کردن شاهوار و یا احداث کارخانه خودرو سازی و یا پالایشگاه و یا احداث مجموعه ورزشی و غیره ، متاسفانه اگر در این مدت سالی حداقل دو قدم پیش میگذاشتیم لااقل سی قدم این شهر جلو بود .قدم هایی که در راه ریشه کن کردن بیکاری و رفع مشکلات جوانان و زدودن موانع پیشرفت شاهرود برداشته شده بود .<o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-04-27T17:50:52+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار بزرگترین طرح استعدادیابی در تاریخ والیبال شاهرود انجام پذیرفت http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1224 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="15" align="absmiddle" vspace="0" src="http://scua.comxa.com/up/bd8fdb090f1f.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">به گزارش روابط عمومی هیئت والیبال شهرستان شاهرود،عصر دیروز جمعه 5 اردیبهشت ماه ساعت 17 ،دومین همایش استعدادیابی نونهالان والیبال در سالن تختی و با حضور گسترده دانش آموزان،والدین و مسئولین زیر نظر تربیت بدنی آموزشگاهها،هیئت والیبال وکمیته استعدادیابی انجام شد.</font></span></div><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">همایش استعدادیابی نونهالان در شاهرود طی دو مرحله انجام پذیرفت که در نهایت 200 نفر افراد نهایی انتخاب شدند.این نفرات در آکادمی های والیبالی که در سطح شهر دایر گردیده است زیر نظر مربیان آغاز به کار خواهند کرد.</font></div></span></div> text/html 2014-04-24T18:54:05+01:00 shahvarnews.mihanblog.com خبرنگار تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود http://shahvarnews.mihanblog.com/post/1223 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="20" align="absmiddle" vspace="0" src="http://szar.comxa.com/up/4186e9eb70e3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">به اطلاع همشهریان عزیز شاهرودی می رساند با همت و تلاش مجمع رشد و آبادانی شهرستان شاهرود، برابر قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی وابلاغ آن از سوی دولت ،شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود در شرف تاسیس می باشد. اشتغال زایی ، افزایش سرمایه و درآمد مردم ،تسریع دررشد و توسعه تمامی شهرها و روستاهای شاهرود ،هدایت منابع مردمی به طرحهای اشتغال زا ،بستر سازی برای ورود کلیه افرادی که به نوعی با مجموعه شهرستان وابستگی دارند به فعالیت های اقتصادی وکمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی شهرها و روستا های مذبور و …..از جمله اهداف تاسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستان است.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> </span></b></div>